گزارش کلاسی
 
مراسم ها
نمایشگاه دفاع مقدس (هفته اول مهر) تصاویر
موزه سعد آباد (25 مهر) تصاویر
المپیاد ورزشی (1 آبان) تصاویر
عزاداری اربعین و توزیع نذری (7 آبان) تصاویر